რა? სად? როდის? (ინტელექტუალური კითხვები)

რამდენი ვარსკვლავი "იბადება" ყოველწლიურად ჩვენს გალაქტიკაში?

1. რამდენი ვარსკვლავი “იბადება” ყოველწლიურად ჩვენს გალაქტიკაში?

2. რომელი სიმფონია დაწერა უკვე სრულიად ყრუ ბეთჰოვენმა?

3. რა პროფესიის იყო ”შერლოკ ჰოლმსის” ავტორი, არტურ კონან დოილი?

ამერიკის პრეზიდენტის ტომას ჯეფერსონის სახლში, ვირჯინიის შტატში, განთავსებულია საბილიარდო, თუმცა ვირჯინიაში ყოფნისას ჯეფერსონს ბილიარდი არასოდეს უთამაშია. რატომ?

4. ამერიკის პრეზიდენტის ტომას ჯეფერსონის სახლში, ვირჯინიის შტატში, განთავსებულია საბილიარდო, თუმცა ვირჯინიაში ყოფნისას ჯეფერსონს ბილიარდი არასოდეს უთამაშია. რატომ?

5. დიდი ფრანგი იმპერატორი ნაპოლეონი ხმელთაშუა ზღვის კუნძულ კორსიკაზე დაიბადა, რომელიც სულაც არ ეკუთვნოდა საფრანგეთს. სადაურები იყვნენ მისი მშობლები?

6. თორმეტ მოციქულთაგან რამდენი მიიცვალა თავისი სიკვდილით?

არავინ იცის, სად განისვენებს ვოლტერი. რატო?

7. არავინ იცის, სად განისვენებს ვოლტერი. რატო?

8. რადენი ოთახია ბრიტანეთის ბუკინგემის სასახლეში?

9. ალექსანდრე მაკედონელმა სპარსეთის ბრძოლაში ხელში ჩაიგდო იშვიათი სილამაზის უძვირფასესი ზარდახშა, რას ინახავდა ხოლმე მასში?

რა ეროვნების იყო ჩარლი ჩაპლინი?

10. რა ეროვნების იყო ჩარლი ჩაპლინი?

Advertisements

39 responses to this post.

 1. ert-ert saitze saintereso faqtebis zustad is nawili maqvs wakitxuli, romelic yvela am shekitxvas pasuxs scems. didi echvic maqvs, rom tavadac im saitis aqtiuri momxmarebeli xar. sxvadasxva wyaroebidan mainc amogekriba, tavad tu ver ifiqreb…

  Reply

 2. ra tqma unda, ityuebi, radgan gamoricxulia shenc da im saitze damdebsac ertnairad gadagetargmnat inglisuridan. amas isic daamtkicebs, rom ver metyvi im inglisuri saitis misamarts, saidanac sheni tqmit, es informacia miige. sxva postebic ase geqneba dawerili. kacma rom tqvas, sul ar madardebs ras dawer da ras gadmower, magram ubralo protesti michndeba xolme msgavs faqtebze. garwmuneb agar sheviwuxeb tavs shenishvnebistvis 🙂

  Reply

  • http://www.interestingfacts.org/ es saitia, zustad linki ar maxsovs, shemtxvevit wavawydi. shegizlia edzio am saitze, imedia ipovi mtkicebulebas qalbatono sherlok holms.
   rac sheexeba sxva postebs me mat inglisuridan, rusulidan da espanuridan vtargni, qartuli saitebidan dakopirebulta umravlesobaze wyarocaa mititebuli. zogiert kitxvebs inteleqtualuri kitxvebis wignebidan viwer-shegidzlia egec sheamowo, rogorc getyoba cheshariteba shentvis umtavresia…

   Reply

 3. ra tqma unda, ar daviwyeb am saitis gadaqeqvas, radgan arafers momcems.. xom gitxari ukve, shen da is, visi postic me sxvagan vnaxe da sxvata shoris, shenze gacilebit adre, ver gadatargmnidit inglisuridan ase ertnairad da danebdi am chems utyuar sabuts, ar iqneba didi sircxvili 😉

  Reply

  • danebebas sulac ar vapireb, 3-4 sityva tu ertmanets gavs eseigi gadawerilia? dzalianac cdebi, avigot kitxva: 10. რა ეროვნების იყო ჩარლი ჩაპლინი? sheni azrit es ramdennairad sheidzleba gadatargmno da azri daalago? sad daibadao xom ar dawer, is sul sxva qveyanashi daibada da imitom, an sadauria?-ase damewera? memgoni xvdebi uazrod gamovidoda, axla yvela kixvis ase ganxilva mezareba. danarcheni tviton gaakete tu ginda da mitxari ramdennairad daalagebdi azrs

   Reply

   • vgavar adamians, romelic usafudzvlod rameebs idzaxis?! kacma rom tqvas, tavshi qva gixlia, tu ginda sul gadmoakopire mtlianad is saiti. me vtqvi is, rashic davrwmundi.. sheeshvi tavis martlebas.. shens adgilas wavshlidi am komentarebs, imito ro chemi mizani ar yofila shentan ramis ganxilva.. just take it easy 😉

  • Posted by nino on June 3, 2012 at 11:43

   მეც ვერ ვხვდები რა გინდა მოგწონს ეს საიტი კიბატონო არადა რა საცჰიროა ეს ვიტომდა კრიტიკა რას ამტკიცებ ამით. ბევრი რამე მეც ვიცოდა და რაც არ ვიცოდი ახლა გავიგე.

   Reply

 4. “vgavar adamians, romelic usafudzvlod rameebs idzaxis?”-aba me ra vici vis gevxar, arc surati gakvs da verc 4 komentarit verafers mixvdeba kaci.
  p.s. shen tu ggonia me seriozulad gelaparakebi am yvelafers dzalianac shemcdarxar. smailebs imitomac ar vxatav rom mindoda yveaferi seriozulad migego, rogorc chans mizans mivagwie (albat) 😀 😀
  p.s.s. kargi wyevla gcodnia 🙂 amit ki kargi daskvnebis gamotana sheidzleba………………….
  😀 🙂 😀 🙂

  maincdaminc nu ganrisxdebi, naochebi gagichndeba 🙂

  Reply

 5. 10)ingliseli

  Reply

 6. 8) 400-ze meti :D:D admin gvitxari raa pasuxeebii

  Reply

 7. Posted by tornike on March 16, 2012 at 20:15

  ramdini sityvaa qartul enashi?

  Reply

 8. Posted by Saba on April 20, 2012 at 18:57

  3. მედიკოსი, ანუ დოქტორი იყო რა ექიმი

  Reply

 9. Posted by m p q r on May 16, 2012 at 20:46

  admin cota ufro logikuri da samsjelo kitxvebi rom dado uurigo ar iqneba, ramdenjerme gadavikitxe da inteleqtit saechvoa pasuxis gacema. tqveni kitxvebi zogadad karg maxsovrobas(am kitxvebze chveulebriv bulvarul presashi tu sxvagan dawerili pasuxebi rom gaixseno) da mcire azrovnebas moitxovs. 😉

  Reply

 10. Posted by ლალალა on May 18, 2012 at 21:38

  რა მნიშვნელობა აქვს კითხევი საიდან მოიტანა? დიდი მადლობა რომ წერთ ამ კითხვებს

  Reply

 11. Posted by ლალალა on May 18, 2012 at 21:40

  1. მეცხრე

  Reply

 12. Posted by ლალალა on May 18, 2012 at 21:41

  2.მეცხრე

  Reply

 13. Posted by ლალალა on May 18, 2012 at 21:43

  3. ექიმი

  Reply

 14. Posted by ლალალა on May 18, 2012 at 21:46

  6. ერთი

  Reply

 15. Posted by ლალალა on May 18, 2012 at 21:48

  8. 775

  Reply

 16. Posted by barca on June 14, 2012 at 17:49

  იტალიელი მშობლები ყავდა ნაპოლეონს გენუელები

  Reply

 17. Posted by maia on August 2, 2012 at 14:24

  2) მეცხრე
  3) ექიმი
  6) ერთი იონაე ნათლისმცემელი
  10) ინგლისელი

  Reply

 18. Posted by svan on December 17, 2012 at 21:52

  პასუხებიც დაუწერე რა ადმინ

  Reply

 19. Posted by mamuka on January 19, 2013 at 11:50

  3.ექიმი
  5.იტალიელები
  2.9
  10.ინგლისელი

  Reply

 20. Posted by akaki on March 17, 2013 at 20:52

  10– ebraeli

  Reply

 21. Posted by tamriko. on March 22, 2013 at 19:34

  da pasuxebs rato ar uwert????

  Reply

 22. 9) homerosis-“iliada da odisea”

  Reply

 23. 9) fomerosis-“iliada da odisea”

  Reply

 24. 9) homerosis-”iliada da odisea”

  Reply

 25. 3)eqimi

  Reply

 26. Posted by nataly on April 8, 2013 at 15:34

  1)mecxre
  2)doqtori
  3)tamashi ar uyvarda an ar icoda
  5)italielebi
  6)erti ioane natlismcemeli
  7)600 mgoni 😀
  8)-?
  9)ebraeli

  Reply

 27. Posted by nina on April 30, 2013 at 19:08

  4. imito ar utamashia ro biliardis darbazi misi sikvdilis shemdeg gaaketes:d

  Reply

 28. kitxva rogor gamovagzavno??

  Reply

 29. Ver gavige ra unda am xalxs. Adamianma moidzia da dado ra gawuxebt

  Reply

 30. Posted by ana on March 31, 2014 at 20:16

  kitxvis dasma minda mozrovneebtan da rogor mogmartod 🙂

  Reply

 31. minda rom mivigo tamashi monawileoba da rogor?

  Reply

 32. ჩემს სოფელში ძველად თამარ მეფობის დროს დარქვეს სოფელს ჯარიაშენი რის გამო დარქვეს ჯარიაშენი

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / შეცვლა )

Connecting to %s

%d bloggers like this: